Първи снимки на 55nm GT206

Вече са налични първите снимки на новото ядро GT206 което е резултат от прехода към по-малък производствен процес за последното поколение графични процесори на Nvidia. Очаква се официалното обявяване на графичните карти базирани на новото ядро да стане през ноември тази година, а като начало можем да разгледаме снимките на 55nm GT206


Размерите на ядрото са 22х22 мм, а като цяло ядрото има площ приблизително 484 кв.мм., което е доста по-малко от размерите на GT200 (576 кв.мм.). Казано с други думи, преходът към 55nm производствен процес дава на Nvidia промяна в размерите от около 16%, което ще позволи добивът на повече ядра от една силициева пластина. На тази снимка можем да видим GT206 съпоставено с G80, чиито размери са 480 кв.мм.loading
www.computers.bg © 2011 Всички права запазени.     Сайта изработен от plxWebDev